Релевантни правни прописи који ближе уређују ову област:

 • Кривични законик
 • Закон о потврђивању Конвенције о високотехнололошком криминалу
 • Закон о потврђивању Додатног протокола уз Конвенцију о високотехнолошком криминалу који се односи на инкриминацију дела расистичке и ксенофобичне природе извршених преко рачунарских система
 • Закон о информационој безбедности
 • Стратегија за бољи Интернет за децу
 • Уредба о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија

Према овим правним прописима, следећа дела сматрају се незаконитим садржајем:

 • Слике, аудио-визуелне или друге објекте порнографског садржаја који настају као резултат експлоатације малолетног лица,
 • „Дечија порнографија“ подразумева порнографски материјал који визуелно приказује следеће:
  • малолетника који учествује у експлицитно сексуалном чину;
  • лице које изгледа као малолетник који учествује у експлицитно сектуалном чину;
  • реалистичне слике које представљају малолетника који учествује у експлицитно сексуалном чину.
 • „Материјал расистичке и ксенофобичне природе“ подразумева сваки писани материјал, сваку слику или неко другачије представљање идеја или теорија, којим се заговара, промовише или подстиче на мржњу, дискриминацију или насиље против било ког појединца или групе појединаца, које је засновано на раси, боји коже, националном или етничком пореклу, као и на вероисповести, уколико се користи као изговор за било који од наведних фактора.