Центар за истраживање и промоцију из Београда реализовао је у периоду април-јун 2017. године пројекат “Право девојчица на безбедан интернет”, уз подршку Европске омладинске фондације Савета Европе.

Пројекат је фокусиран на упознавање заједнице са разним облицима злостављања на интернету, као и механизмима за препознавање и заштиту од истих, стављајући фокус на девојчице и девојке на интернету. Пројекат се фокусира на 3 локалне заједнице – Инђију, Ириг и Велико Градиште, повезујући у својој реализацији три значајна фактора за превазилажење овог проблема – младе људе, родитеље и представнике локалне самоуправе.

Свесни смо да постоје и многи други актери као што су наставници, психолози, медији, који би требало да буду укључени у процесе који се односе на стварање сигурнијег онлајн окружења, па је самим тим наша намера да овај пројекат буде само уводна образовна активност која ће довести до даљег рада на ову тему, уз подршку локалних самоуправа.

У периоду април-јун 2017. године спроведене су следеће активности:

  • тродневни курс за средњошколце и родитеље, кроз реализацију два паралелна програма, са посебним заједничким радионицама (ова обука је обухватила 24 младих из три локалне заједнице);
  • три полудневне информативне сесије у три заједнице, заједнички организоване од стране младих људи и њихових родитеља (полазника обуке), уз подршку Општине (првенствено логистичке природе, али и кроз информисање јавности и стављање на располагање квалификованог особља);
  • 24 појединачне радионице у три локалне заједнице (осам радионица у свакој заједници), кроз које минимум 360 особа из три заједнице добило важне информације за идентификацију различитих облика интернет узнемиравања и алате за благовремено реаговање у ризичним ситуацијама;
  • онлајн консултације за учеснике пројекта (млади људи, родитељи, представници локалних самоуправа и чланови пројектног тима), са циљем заједничке припреме препорука –предлога Акционог плана који је упућен локалним самоуправама ради усвајања;
  • именовање три контакт особе за сваку од заједница, које представљају локалне координаторе одговорне за даљи развој и имплементацију активности и прикупљање материјала за заједничку платформу;
  • развој онлајн платформе која садржи екстерни део са информацијама од значаја, као и онлајн саветовалиште доступно широј јавности, на адреси www.bezbedni.rs;

По завршетку пројекта, 31. јула 2017. идеја је да представници локалних заједница потпишу у Београду протокол о сарадњи – Акциони план у области интернет безбедности за децу и младе, чији је циљ подстицање даљег заједничког деловања и заједничког прикупљања средстава за реализацију различитих офлајн и онлајн активности.