Onlajn savetovalište

Odgovori na pitanja o opasnostima koje vrebaju na internetu i set mera za sprečavanje intrenet nasilja. Roditeljima su na raspolaganju naši stručnjaci iz redova psihologa i pravnika, kojima se mogu obratiti za savet ukoliko se oni ili njihovo dete sretnu sa situacijom u onlajn zajednici na koju ne znaju kako da reaguju
Istraživanje sprovedeno u periodu april-maj 2017. godine i obuhvatilo je uzorak od 300 mladih uzrasta 15-18 godina,
od čega je 32% ispitanika muškog pola i 68% ženskog pola

Rezultati našeg istraživanja o elektronskom nasilju

52

%


mladih kažu da bi ignorisali negativne pojave na internetu sa kojima bi se susreli
60

%


mladih ne zna kome da se obrati za pomoć u slučaju da postanu žrtve nasilja na internetu
70

%


mladih nije pohađalo nijedan vid edukacije o elektronskom nasilju niti za reagovanje u slučaju da postanu žrtve ovog vida nasilja
42

%


mladih kaže da poznaje nekoga ko je bio (ili je) žrtva elektronskog nasilja. Četvrtina ovih slučajeva se dogodila na društvenoj mreži Fejsbuk

Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu

U skladu sa Uredbom o bezbednosti i zaštiti dece prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija, koja je na predlog Ministarstva usvojena na sednici Vlade Srbije 30. juna 2016. uspostavljen je Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu.

Pozovi broj Nacionalnog kontakt centra 19833


Ovaj internet portal nastao je kao aktivnost na projektu "Pravo devojčica i devojaka na bezbedan internet" koji realizuje Centar za istrživanje i promociju u opštinama Irig, Inđija i Veliko Gradište. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.
betheme70wplk